Ἡ ἑλληνικὴ ζωγραφικὴ στὸν 20ὸ αἰῶνα, Τόμος Α΄ (1882-1922)

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2000
Σελίδες: 488
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 74
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 30,00 €
ISBN: 960-7133-82-Χ
 
Περιγραφή

Ἀντιμετωπίζονται μερικὰ ἀπὸ τὰ προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς ζωγραφικῆς τοῦ 20οῦ αἰ. καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὴν γνωρίζει κανεὶς καλύτερα τοὺς δημιουργούς της, τὶς ἀναζητήσεις τους καὶ τὶς διατυπώσεις τους, ὅπως π.χ. τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἔργου τοῦ Λύτρα, τοῦ Μπουζιάνη, τοῦ Κόντογλου ἢ καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ Γκίκα, τοῦ Ἐγγονόπουλου, τοῦ Τσαρούχη κ.ἄ. Στὸν α΄ αὐτὸν τόμο παρουσιάζονται ἐργασίες Ἑλλήνων δημιουργῶν τῆς γενιᾶς 1882-1897 καὶ 1898-1922.