Ἡ ἑλληνικὴ ζωγραφικὴ στὸν 20ὸ αἰῶνα, Τόμος Β΄ (1923-1940)

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2001
Σελίδες: 446
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 80
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 30,00 €
ISBN: 960-7133-83-8
 
Περιγραφή

Ὁ β΄ τόμος συνεχίζει τὴν προσπάθεια γνωριμίας μὲ τὴν ἑλληνικὴ ζωγραφικὴ τοῦ 20οῦ αἰ. μέσα ἀπὸ τὴν ἐπισκόπηση τῶν καλλιτεχνῶν καὶ τῶν ἔργων τους ποὺ ἀνήκουν στὴν γενιὰ 1923-1940. Ἰδιαίτερη μνεία γίνεται κυρίως στὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τὰ προβλήματα τῆς ζωγραφικῆς αὐτῆς τῆς γενιᾶς, ἐνῶ παράλληλα προβάλλεται ἡ ἑλληνικὴ καλλιτεχνικὴ δημιουργία σὲ νέες διαστάσεις καὶ μάλιστα μὲ παγκόσμια ἀναγνώριση. Καλλιτέχνες προσωπικῶν ἀναζητήσεων καὶ καθοριστικῶν κατακτήσεων, προσπάθειες σὲ διάφορες κατευθύνσεις καὶ μὲ κάθε εἴδους μορφοπλαστικὲς διατυπώσεις, παραδοσιακὲς τάσεις, νέες ἀναζητήσεις καὶ γόνιμες προεκτάσεις εἶναι τὰ κυρίαρχα θέματα μελέτης τοῦ τόμου.