Ἡ ἑλληνικὴ ζωγραφικὴ στὸν εἰκοστὸ αἰῶνα, Τόμος Γ΄ (1940-1967)

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2007
Σελίδες: 605
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 110
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 30,00 €
ISBN: 978-960-8351-34-9
 
Περιγραφή

Ἡ προσπάθεια γνωριμίας μὲ τὴν ἑλληνικὴ ζωγραφικὴ τοῦ 20οῦ αἰ. ὁλοκληρώνεται στὸν γ΄ τόμο μέσα ἀπὸ τὴν παρουσίαση τῶν καλλιτεχνῶν τῆς γενιᾶς 1940-1967 καὶ τῶν προσπαθειῶν τους. Γίνεται ἀναφορὰ σὲ δημιουργοὺς ποὺ διακρίνονται περισσότερο γιὰ τὶς καθαρὰ προσωπικές τους ἀναζητήσεις σὲ διάφορες κατευθύνσεις, ἀλλὰ καὶ σὲ καλλιτέχνες παραδοσιακῶν τάσεων ἀκαδημαϊκῶν τύπων καὶ προσωπικῶν συνδυασμῶν, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἀπουσιάζουν κινήσεις τους πρὸς νέες μορφοπλαστικὲς περιοχές. Ἀκολουθοῦν τὰ κεφάλαια ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τοὺς καλλιτέχνες τῶν ἐξπρεσσιονιστικῶν τάσεων, τοὺς καλλιτέχνες τῶν σουρεαλιστικῶν κατευθύνσεων, τὶς παραστατικὲς καὶ νεοπαραστατικὲς τάσεις μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ τέλος μὲ τὸν ρόλο τῆς ἐπιστήμης στὴν τέχνη, μέσω τῆς ἀξιοποίησης τῶν μηχανικῶν, ἠλεκτρικῶν μέσων ὡς δυνατοτήτων κατασκευῆς εἰκόνων.