Ἡ γεωπολιτικὴ πρακτικὴ τῆς Ρωσίας στὴ Μετασοβιετικὴ Κεντρικὴ Ἀσία

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Ν. ΜΑΡΚΕΤΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2008
Σελίδες: 294
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 117
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 12,00 €
ISBN: 978-960-8351-41-7
 
Περιγραφή
 

Μὲ ἐπίκεντρο τὴν περιοχὴ τῆς Κεντρικῆς Ἀσίας μαίνεται ἡ ἀντιπαράθεση τῶν προσπαθειῶν τοῦ Κρεμλίνου νὰ παραμείνει κυρίαρχος γεωπολιτικὸς παίκτης στὸν χῶρο τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἕνωσης κυρίως γιὰ λόγους ἀσφαλείας, ἀλλὰ καὶ οἰκονομικῆς ἐπιβίωσης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ Λευκὸς Οἶκος, μέσω τῆς ὑποστήριξης τῆς εὔθραστης ἀνεξαρτησίας τῶν κρατῶν τῆς περιοχῆς καὶ τῆς συστράτευσης τους μὲ τὴν Δύση, ἀνάγει τὰ κράτη αὐτὰ σὲ κρίσιμα στοιχήματα στὸν πόλεμο κατὰ τῆς τρομοκρατίας.