Ἡ Δυτικὴ Θρᾴκη καὶ οἱ Βούλγαροι

ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1919 (ἀνατ. 1997)
Σελίδες: 222
Αριθμός Ράχης Βιβλίου:
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 960-7133-49-8
 
Περιγραφή

Σκοπὸς τοῦ παρόντος βιβλίου εἶναι ἀφ' ἑνὸς μὲν νὰ ἀποδείξει τὴν ἐν ἱστορικῇ συνεχείᾳ ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρις σήμερον ἑλληνικότητα τῆς Δυτικῆς Θράκης, ἐφ ἧς οἱ Βούλγαροι οὐδὲν δικαίωμα οὔτε λόγῳ ἱστορίας οὔτε λόγῳ σημερινῆς ἐθνολογικῆς ἐπικράτησης οὔτε λόγῳ ἀνωτέρου πολιτισμοῦ ἔχουν, ἀφ' ἑτέρου δὲ νὰ περιγράψει τοῦτο μὲν τὸν τρόπον τῆς προπαγανδιστικῆς τούτων δράσεως ἐν αὐτῇ πρὸ τῶν Βαλκανικῶν πολέμων τοῦ 1912, τοῦτο δὲ τὶς μεθοδικὲς ἐνέργειες πρὸς ἐξόντωση τοῦ ὑπερέχοντος ἑλληνισμοῦ ἀφ' ὅτου ἐγένοντο κύριοι τῆς χώρας.