Ἡ Θρᾴκη καὶ ἡ δύναμις τοῦ ἐν αὐτῇ Ἑλληνικοῦ στοιχείου

ΣΤ. Β. ΨΑΛΤΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1919 (ἀνατ. 1996)
Σελίδες: 367
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 2E
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 960-7133-48-Χ
 
Περιγραφή

Τὸ βιβλίον δύναται νὰ διαφωτίσῃ ἀρκούντως τὸν ἐπιθυμοῦντα νὰ πληροφορηθῇ περὶ τῆς θέσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ στοιχείου ἐν Θρᾁκῃ καὶ ἀπολύτως καὶ ἐν σχέσει πρὸς τὰ σύνοικα στοιχεῖα τὸ Τουρκικὸν καὶ Βουλγαρικόν. Περιλαμβάνονται εἰδήσεις, ἀναφερόμενες εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν μαθητῶν καὶ τὸν πληθυσμὸν τῶν κατοίκων.