Ἡ Κοινωνικὴ Ἠθικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΚΟΥΤΡΑ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2009 (Β΄ἔκδ.)
Σελίδες: 218
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 123
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 15,00 €
ISBN: 978-960-8351-47-9
 
Περιγραφή

 Η μελέτη εἶναι ἀφιερωμένη στὴν κοινωνικὴ ἠθικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ εἰδικώτερα στὶς ἀρετὲς τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς φιλίας, οἱ ὁποῖες ἐν συνεργασίᾳ θέτουν τὰ θεμέλια τῆς κοινωνίας καὶ ἀπεργάζονται τοὺς σκοποὺς τῆς ἠθικῆς καὶ πνευματικῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ κοινωνικὴ ἠθικὴ τοῦ Ἀριστοτέλους διδάσκει τὴν πίστιν στὴν ἰδέα τοῦ ἀνθρωπισμοῦ, τοῦ ἀπαλλαγμένου ἀπὸ ὑπερβατικὰ σχήματα. Ὁ ἄνθρωπος διὰ τοῦ λόγου καὶ τῆς φρονήσεως, διὰ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς φιλίας δημιουργεῖ τὶς ὑλικὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες τῆς ζωῆς, μὲ τὴν ἱεράρχηση τῶν ὁποίων ὁδηγεῖται στὴν ἠθικὴ καὶ πνευματική του τελείωση ὡς ἀτόμου καὶ μέλους τῆς κοινωνίας.