Ἡ μεταφυσικὴ τῆς τέχνης καὶ τοῦ ὡραίου

ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΝΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1999
Σελίδες: 164
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 71
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 15,00 €
ISBN: 960-7133-75-7
 
Περιγραφή

Ἡ παροῦσα μελέτη ἀποσκοπεῖ στὴν διερεύνηση τῆς οὐσίας τῆς τέχνης καὶ τοῦ ὡραίου ὡς τῆς βασικότερης αἰσθητικῆς κατηγορίας, κυρίως τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας. Κατὰ τὴν ἀνάλυση θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν στὴν φιλοσοφία τῆς τέχνης, γίνεται εὐρεῖα ἀναφορὰ σὲ νεώτερες καὶ πιὸ σύγχρονες αἰσθητικὲς θεωρίες καὶ συζητοῦνται προβλήματα ἀνακύψαντα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἱστορίας τῆς τέχνης, ὅταν ἡ ἀνθρώπινη συνείδηση θέλησε νὰ ἀσχοληθεῖ συστηματικότερα καὶ νὰ ἑρμηνεύσει μὲ μεγαλύτερη περίσκεψη τὸ φαινόμενο τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας, ὡς ὕψιστης καὶ αὐτόνομης πνευματικῆς ἐκδηλώσεως. Τέλος, στὸ ἐπίμετρο γίνεται λόγος γιὰ τοὺς πρώτους φιλοσόφους, τὸν Σωκράτη, τὸν Πλάτωνα, τὸν Ἀριστοτέλη, τοὺς Στωϊκοὺς καὶ Nεοπλατωνικοὺς φιλοσόφους, τὸν Heidegger.