Ἡ Ἀνθρωπολογία τοῦ Μιχαὴλ Ψελλοῦ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ, πρωτοπρ.
Χρονολογία Εκδόσεως: 2008
Σελίδες: 360
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 115
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 978-960-8351-38-7
 
Περιγραφή

Ἡ περὶ Ἀνθρώπου θεωρία ἢ Ἀνθρωπολογία τοῦ Μιχαὴλ Ψελλοῦ εἶναι τὸ θέμα τῆς μελέτης αὐτῆς. Ὁ Μιχαὴλ Ψελλὸς ἀπηχεῖ τὴν θεολογικὴ σκέψη καὶ θέση πολλῶν πρὸ αὐτοῦ συγγραφέων καὶ παρουσιάζεται τὸν 11ο αἰ. ὡς ὁ μόνος ἱκανός, ὁ ὁποῖος θεολογικῶς καὶ φιλοσοφικῶς ἑδραιώνει τὴν περὶ ἀνθρώπου σωτηριώδη πορείαν  ἐπὶ ἀδιασείστων ἐπιχειρημάτων. Τὸ περὶ Δημιουργοῦ Θεοῦ ἐρώτημα, περὶ δημιουργίας, περὶ ἀνθρώπου, περὶ τοῦ ἐν Χριστῷ ἀνθρώπου, περὶ ἀρετῆς, ἐλλάμψεως καὶ θανάτου εἶναι τὰ βασικότερα σημεῖα τοῦ βιβλίου.