Ἡ Ἁρμοστεία τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου πελάγους στὰ χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1984
Σελίδες: 176
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 11
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: -
 
Περιγραφή

Ἡ ἔρευνα τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἁρμοστείας τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου Πελάγους παρουσιάζει ἱστορικὸ ἐνδιαφέρον, γιατὶ ρίχνει ἄπλετο φῶς ὄχι μόνο στὴν θετικὴ προσφορὰ τοῦ θεσμοῦ στὸν Ἀγῶνα, ἀλλὰ καὶ στὶς ἀρνητικὲς ἀντιδράσεις τῶν ἀνήσυχων Αἰγαιοπελαγιτῶν κατὰ τὴν ἐφαρμογή του. Τὰ πλούσια στοιχεῖα τῶν ἐκδεδομένων καὶ ἀνεκδότων ἐγγράφων, ποὺ παρατίθενται, δίνουν μιὰ πολὺ σταθερὴ καὶ ὁλοκληρωμένη εἰκόνα τοῦ θεσμοῦ, ποὺ δὲν ἐρευνήθηκε συστηματικὰ ὣς τώρα.