Ἡ Ἐκπαίδευση στὴ Δυτικὴ Μικρὰ Ἀσία (Περιοχὴ ἑλληνικῆς διοικήσεως Σμύρνης). Τόμος Β΄ (Πηγὲς-Κείμενα).

ΔΑΥΙΔ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2007
Σελίδες: 512
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 112
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 25,00 €
ISBN: 978-960-8351-36-3
 
Περιγραφή
 Ἡ παρουσία τῆς Ἑλλάδας στὴ Μικρὰ Ἀσία τὴν χρονικὴ περίοδο 1919-1922 ἔχει ἀφήσει τὸ στίγμα της καὶ ἀλλάξει τοὺς ρυθμοὺς τῆς χώρας. Στὸ δεύτερο τόμο παραθέτονται πηγὲς καὶ κείμενα.