Ἡ ἑρμηνεία τοῦ περὶ συντάξεως βιβλίου τῆς Γραμματικῆς τοῦ Θεόδωρου Γαζῆ ἀπὸ τὸν Νεόφυτο Καυσοκαλυβίτη. Συμβολὴ στὴν μελέτη τῶν βυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντινῶν γραμματικῶν τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΠΙΤΣΙΝΕΛΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2021
Σελίδες: 528
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 158
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 15,00 €
ISBN: 978-960-8351-87-5
 
Περιγραφή

Τὸ βιβλίο εἶναι ἀφιερωμένο στὸ τέταρτο βιβλίο τῆς γραμματικῆς τοῦ Θεόδωρου Γαζῆ (15ος αἰ.) ποὺ ἀφορᾶ στὴ σύνταξη τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσας, καθὼς καὶ στὰ ὑπομνηματιστικὰ ἔργα ποὺ συντάχθηκαν γιὰ τὴν ἑρμηνεία του, μὲ κύριο αὐτὸ ποὺ συνέγραψε ὁ Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης (18ος αἰ.).