Ἡ ἨΘικὴ κατὰ τὸν Πέτρο Βράϊλα-Ἀρμένη

ΠΕΤΡΟΥ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1996
Σελίδες: 174
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 59
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 960-7133-38-2
 
Περιγραφή

Καταβάλλεται προσπάθεια νὰ ἐρευνηθεῖ μὲ τρόπο συστηματικὸ ἡ Ἠθικὴ τοῦ Πέτρου Βράιλα-Ἁρμένη, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πλέον συστηματικοὺς φιλοσόφους τῆς νεοελληνικῆς διανόησης τοῦ 19ου αἰ. Κύρια ἐπιδίωξη τῆς διατριβῆς εἶναι νὰ συμβάλει στὴν ἐμβάθυνση τοῦ ἔργου τοῦ Βράϊλα καὶ νὰ ἐπικαιροποιήσει περιοχὲς τοῦ στοχασμοῦ του, ὅπως εἶναι ἡ βούληση, ὁ λόγος, ἡ συνείδηση, ἡ σύζευξη κ.ἄ. Ἡ μέθοδος ποὺ ἀκολουθεῖται εἶναι ἡ παρουσίαση, ἀνάπτυξη καὶ ἑρμηνεία τῶν θέσεων τοῦ φιλοσόφου μὲ παράλληλη κριτικὴ τῶν κεντρικότερων σημείων τους. Ἡ σύγκριση καὶ ἡ ἀντιπαράθεση τῶν βραϊλιανῶν ἀντιλήψεων μὲ ἄλλες προγενέστερων ἢ σύγχρονων φιλοσόφων γίνεται στὸ κυρίως κείμενο τῆς διατριβῆς, ἐνῶ στὸ τέλος κάθε κεφαλαίου ὑπάρχουν ἐπιμέρους συμπεράσματα.