Ἡ Ὀντολογία τοῦ Ὡραίου στὸ ἔργο τοῦ Πέτρου Βράϊλα-Ἀρμένη

ΑΝΤΩΝΗ Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2009
Σελίδες: 408
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 121
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 18,00 €
ISBN: 978-960-8351-45-5
 
Περιγραφή

Ὁ Κερκυραῖος Πέτρος Βράϊλας-Ἁρμένης (1812-1884) μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς μοντέρνος στοχαστής, ὁ ὁποῖος ἔφερε τὴν φιλοσοφοῦσα Ἑλλάδα στὴν Εὐρώπη. ἡ φιλοσοφία του εἶναι ἡ πρώτη νεοελληνικὴ φιλοσοφία ποὺ ὑπερέβη τὰ ὅρια τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας γιὰ νὰ γίνει ἀντικείμενο θαυμασμοῦ στὸ ἐξωτερικό. Στὸ βιβλίο διερευνῶνται συστηματικὰ οἱ συνέπειες ποὺ προκύπτουν γιὰ τὶς βραϊλιανὲς καλολογικὲς-αἰσθητικὲς θέσεις ἀπὸ τὶς ὀντολογικὲς ἐπιλογὲς τοῦ φιλοσόφου. Παρακολουθεῖται ἐπίσης ἡ πορεία τοῦ ὄντος ἀπὸ τὴν πρώτη του μορφή, ἡ ἐξέλιξη καὶ ἡ «ἔξαρσή» του ὡς ὑπέροχου ὄντος καὶ ἡ σάρκωσή του στὴν Τέχνη.