Ἡ ὀρθόδοξη σκέψη στὸν Ἀδαμάντιο Κοραῆ

ΣΟΦΙΑΣ Θ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2002
Σελίδες: 280
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 83
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 15,00 €
ISBN: 960-7133-95-1
 
Περιγραφή

Εἶναι ἔργο δύσκολο ἡ ἀποτίμηση τῆς προσωπικότητας καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Ἀδαμαντίου Κοραῆ λόγω τῆς τολμηρῆς σκέψης του στὴν ἑρμηνεία τῶν ἱστορικῶν γεγονότων καὶ τοῦ πολιτικοῦ γίγνεσθαι, καθὼς ὁ λόγος του συνοδεύεται ἀπὸ χιοῦμορ, πικρία καὶ ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση. Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς βρίσκεται πάντοτε στὴ θέση τοῦ κατηγορουμένου, σὰ νὰ εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ ὅλες τὶς συμφορές, ποὺ γνώρισε ὁ Ἑλληνισμός, ἡ δὲ σκέψη του ἀντιμετωπίζεται μὲ δυσπιστία, τὴν ὁποία, ἄλλωστε, ἔχει ὑποστεῖ καὶ ὅλος ὁ νεοελληνικὸς Διαφωτισμός, καὶ ποὺ φθάνει οὐκ ὀλίγες φορὲς στὰ ὅρια τῆς ὑπερβολῆς. Ἔτσι ὁ Κοραῆς βρίσκεται πάντοτε στὴν ἐπικαιρότητα καὶ οἱ μελετητὲς τῆς νεότερης ἑλληνικῆς ἱστορίας περιβάλλουν τὸ πρόσωπό του, εἴτε μὲ ἐνδιαφέρον καὶ θαυμασμό, ποὺ φθάνει ἐνίοτε σὲ διθυρράμβους, εἴτε με δυσπιστία καὶ ἄρνηση, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ μιὰ παραμορφωτικὴ εἰκόνα γιὰ τὸν μεγάλο σοφὸ τῆς Νεότερης Ἑλλάδος, ὁλότελα ξένη πρὸς τὴν προσωπικότητά του.