Ἡ Κρήνη τῆς Ὀδύνης. Τὸ πένθος, ὁ πόνος ἡ θλίψη, ὡς πηγὴ λογοτεχνικῆς δημιουργίας.

Γιάννης Παπακώστας
Χρονολογία Εκδόσεως: 2020
Σελίδες: 194
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 156
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 12 €
ISBN: 978-960-8351-85-1
 
Περιγραφή

Κύκλοφόρησε στὶς ἄρχες Νοεμβρίου τὸ βιβλίο τοῦ καθητηγῆ κ. Γιάννη Παπακώστα, με κεντρικὸ θέμα τὸ πένθος καὶ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο αὐτὸ μεταπλάστηκε σὲ πνευματικὴ δημιουργία, καὶ ἐν προκειμένω σὲ ποίηση. Πῶς, δηλαδή, ὁ ἀνθρώπινος πόνος στάθηκε τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴν ἐξωτερίκευσή του ἀπὸ τὴν Κικὴ Δημουλᾶ καὶ ἀπὸ νεώτερους σύγχρονους ποιητές, ὅπως εἶναι ὁ Γιῶργος Μαρκόπουλος, ὁ Νάσος Βαγενᾶς, ὁ Παντελῆς Μπουκάλας καὶ ἄλλοι.