Ἰγνάτιος – Μητροπολίτης Οὑγγροβλαχίας

ΕΜΜ. Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1961
Σελίδες: 176
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 10Α
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: -
 
Περιγραφή

Ἐκτενὴς μελέτη περὶ τοῦ Ἰγνατίου Οὐγγροβλαχίας, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς μεγάλους κληρικοὺς τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἰγνάτιος ὑπηρέτησε τὸ Γένος καὶ κατὰ τὴν πνευματικὴν προετοιμασίαν διὰ τῆς ἱδρύσεως σχολείων καὶ φιλολογικῶν συλλόγων, διὰ τῆς προστασίας τῶν ἐπιστημόνων καὶ τῶν φιλομαθῶν νέων, διὰ τῆς ἐκδόσεως περιοδικῶν καὶ βιβλίων, καὶ κατὰ τὸν ἐπαναστατικὸν ἀγῶνα, διότι διέμενε στὴν Ἰταλία. Διὰ τοῦτον τὸν λόγο ὁ Ἰγνάτιος ὑπῆρξε ὁ μεγάλος καὶ ἀνιδιοτελὴς σύμβουλος τῶν κυβερνητῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ ὁ πρεσβευτὴς τοῦ ἐπαναστατημένου ἔθνους μας στὸ ἐξωτερικό.