Ἰταλικὴ Ζωγραφικὴ τοῦ XIV καὶ XV αἰῶνα

ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1996
Σελίδες: 450
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 61
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 30,00 €
ISBN: 960-7133-46-3
 
Περιγραφή
 

Ὁ 14ος καὶ 15ος αἰ., τῶν ὁποίων ἡ ζωγραφικὴ μελετᾶται στὸ βιβλίο αὐτό, εἶναι ἡ περίοδος, κατὰ τὴν ὁποία προετοιμάζεται καὶ ἐπιβάλλεται ἡ ἀναγέννηση. Ἐξετάζονται ἡ σύνθεση τέχνης καὶ ἐπιστήμης τοῦ Λεονάρντο ντὰ Βίντσι καὶ τοῦ Ντύρερ, οἱ προμηθεϊκὲς μορφὲς τοῦ Μιχαὴλ Ἀγγέλου, ὁ κόσμος τοῦ Ραφαήλ, ἡ ποιητικὴ ἑρμηνεία τῆς ὀπτικῆς πραγματικότητας τοῦ Τζιορτζιόνε καὶ τὰ ἔργα τοῦ Τιντορέτο. Παράλληλα γίνεται ἀνάλυση τῶν ἔργων τῶν δημιουργῶν τῆς περιόδου, ἐπιδιώκοντας νὰ μεταφέρει τὸν ἀναγνώστη ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό, δηλαδὴ τὸ ὀπτικό τους περιεχόμενο, στὸν ἐσωτερικὸ πνευματικό τους χαρακτήρα, τὴν βιωματικὴ ἀφετηρία καὶ τὴν ὑπαρξιακή τους βάση.