Ἱστορία τοῦ παιδομαζώματος κατὰ τὴν Τουρκοκρατία

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘ. ΓΟΥΝΑΡΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2010
Σελίδες: 350
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 133
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 978-960-8351-58-5
 
Περιγραφή

Τὸ παιδομάζωμα ὑπῆρξε πρωτότυπος ὀθωμανικὸς θεσμός. Ἀντίθετο στὴν ὅποια ἀνθρώπινη ἠθικὴ καὶ στὸ Κοράνι, ἀποτέλεσε ἕναν ἀπὸ τοὺς βασικοὺς θεσμοὺς τοῦ Κράτους, ποὺ ἐπιβαλλόταν στὰ ἀγόρια τῶν χριστιανῶν ὑπηκόων του. Γιὰ τοὺς Ὀθωμανοὺς τὸ παιδομάζωμα ἦταν δύναμη· γιὰ τοὺς ὑπόδουλους Χριστιανούς, τὸ μεγαλύτερο ἀπὸ τὰ κακὰ ποὺ ἐπέβαλε ἡ πανίσχυρη τουρκικὴ κατοχή.