Ἱστορικὰ Ἔγγραφα ἀναφερόμενα εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν. Δεύτερη ἔκδοση ἐπηυξημένη

Π. Μ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2021
Σελίδες: 404
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 161
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 25,00 €
ISBN: 978-960-8351-89-9
 
Περιγραφή

Συλλογὴ ἐγγράφων σχετικῶν μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, ἐπιλεγμένων σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ φακέλους τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καὶ δημοσιευμένων γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1927.