Ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς ὡς κριτικὸς φι­λόλογος καὶ ἐκδότης, Τόμος δεύτερος: Ἐπίμετρο (Κατάλογος τῶν κριτικῶν ἐπιστάσεων τοῦ Κοραῆ στὸ χφ. Χίου 490)

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ε. ΚΑΛΟΣΠΥΡΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2006
Σελίδες: 240
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 103B
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 12,00 €
ISBN: 960-8351-24-3
 
Περιγραφή