Ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς ὡς κριτικὸς φιλόλογος καὶ ἐκδότης, Τόμος πρῶτος: Ἕνα κεφάλαιο στὴν Ἱστορία τῶν Κλασικῶν Σπουδῶν στὴν Εὐρώπη τοῦ 19ου αἰώνα (Τὸ χφ. Χίου 490)

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ε. ΚΑΛΟΣΠΥΡΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2006
Σελίδες: 600
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 103Α
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 25,00 €
ISBN: 960-8351-23-5
 
Περιγραφή