Ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κατὰ τὸν μεσαίωνα

Κωνσταντίνου Ἰ. Ἀμάντου
Χρονολογία Εκδόσεως: 1919 (ἀνατύπ. 2005)
Σελίδες: 144
Αριθμός Ράχης Βιβλίου:
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 960-8351-08-1
 
Περιγραφή

Ἡ παροῦσα μελέτη ἔχει σκοπὸ τὴν σύντομο ἐπισκόπηση τῆς πολιτικῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κατὰ τὸν μεσαίωνα μετὰ τῆς συσχετίσεως πρὸς τὴν κυριωτάτη νεωτέρα βιβλιογραφία.