Ὁ Ἑλληνοϊταλικὸς Πόλεμος ὡς προσωπικὸ βίωμα. Ἡμερολόγια Ἑλλήνων στρατιωτῶν

ΕΛΕΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2010 (ἀνατ. 2011)
Σελίδες: 540
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 134
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 978-960-8351-57-8
 
Περιγραφή

Ἡ παροῦσα μελέτη εἶναι μιὰ ἐπεξεργασμένη μορφὴ τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς τῆς συγγραφέως, ποὺ ἐκπονήθηκε στὰ πλαίσια τῆς ἔρευνας γιὰ τὸ ἡμερολόγιο ὡς ἱστορικὴ πηγὴ καὶ εἰδικότερα γιὰ τὰ ἡμερολόγια τοῦ ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου.