Ὁ Ἠλίας Ζερβὸς Ἰακωβᾶτος καὶ ἡ Ἕνωσις τῆς Ἑπτανήσου

ΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΟΜΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1964
Σελίδες: 142
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 15Α
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: -
 
Περιγραφή

Ὁ Κεφαλλονίτης Ἠλίας Ζερβὸς Ἰακωβᾶτος, ἕνας ἀπὸ τοὺς κυριώτερους ἐκπροσώπους τοῦ ἑνωτικοῦ ἀγῶνα τῆς Ἑπτανήσου μὲ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, ὑπῆρξε πολιτικὴ καὶ πνευματικὴ μορφὴ τοῦ νεώτερου ἑλληνισμοῦ, μὲ πολύπλευρη πατριωτικὴ δράση καὶ θυσίες κατὰ τὰ δραματικὰ γεγονότα τῆς Ἀγγλοκρατούμενης Ἑπτανήσου, ἀλλὰ καὶ ὡς δημοσιογράφος, συγγραφέας ἀξιόλογων μελετῶν καὶ λογοτέχνης. Ἡ ἔκδοση αὐτὴ παρουσιάζει τὸν Ἠλία Ζερβὸ Ἰακωβᾶτο μέσα ἀπὸ τὰ σημαντικώτερα γεγονότα τῆς 50χρονης Ἀγγλικῆς Προστασίας τῶν Ἰονίων Νήσων καὶ ἰδιαίτερα τῆς Κεφαλλονιᾶς, ὅπου ἐκδηλώθηκε ἡ προδρομικὴ πατριωτικὴ δράση του.