Ὁ Φιλελληνισμὸς ἐν Γερμανίᾳ κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν. Δεύτερη ἔκδοση ἐπηυξημένη

Σ. Θ. ΛΑΣΚΑΡΙ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2021
Σελίδες: 212
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 165
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 18,00 €
ISBN: 978-960-8351-90-5
 
Περιγραφή

Ἡ φιλελληνικὴ κίνηση στὴ Γερμανία, μὲ πλῆθος πληροφοριῶν ποὺ προέρχονται ἀπὸ πρωτογενεῖς πηγές, καρπὸς ἐπιτόπιας ἔρευνας τοῦ συγγραφέα, ὅταν ὑπηρετοῦσε στὴν Ἑλληνικὴ Πρεσβεία τοῦ Βερολίνου.