Ὁ Σύλλογος πρὸς διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων (=ΣΩΒ) εἶναι ἐπιστημονικὸ σωματεῖο μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα, τὸ ὁποῖο ἱδρύθηκε τὸ 1899 ἀπὸ τὸν Δημήτριο Βικέλα καί, μέχρι σήμερα, ἔχει συμπληρώσει 120 χρόνια συνεχοῦς καὶ δημιουργικῆς λειτουργίας.

Σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικό του, κύριος σκοπὸς τοῦ ΣΩΒ εἶναι ἡ διάδοση γνώσεων μὲ στόχο τὴν μόρφωση τοῦ λαοῦ. Ὁ σκοπὸς αὐτὸς ἐπιδιώχθηκε μὲ δραστηριότητες σὲ δύο κυρίως τομεῖς: στὶς ἐκδόσεις βιβλίων καὶ στὴν ἐκπαίδευση. Σήμερα ὁ ΣΩΒ ἔχει ἐπεκτείνει τὶς δραστηριότητές του στὴν σύγκληση ἐπιστημονικῶν συνεδρίων, στὴν ἐνίσχυση τῶν ἑλληνικῶν σπουδῶν στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὴν ὑποστήριξη πολιτιστικῶν φορέων στὸ ἐσωτερικό.

Ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἐτίμησε δύο φορὲς τὸν ΣΩΒ γιὰ τὴν προσφορά του στὰ γράμματα καὶ τὸν πολιτισμό: τὸ 1939 μὲ τὸ ἀργυρὸ μετάλλιο γιὰ τὰ 40 χρόνια του, καὶ τὸ 1999 μὲ τὸ χρυσὸ μετάλλιο γιὰ τὰ ἑκατὸ χρόνια του. Τὰ γραφεῖα τοῦ ΣΩΒ, τὸ Ἱστορικὸ Ἀρχεῖο καὶ ἡ Βιβλιοθήκη του στεγάζονται σὲ χώρους τοῦ κτηριακοῦ συγκροτήματος τῆς Σεβαστοπουλείου Ἐργατικῆς Σχολῆς ἐπὶ τῶν ὁδῶν Π. Κυριακοῦ 24 καὶ Κοτυαίου 2 στοὺς Ἀμπελοκήπους.
Οι ἐκδόσεις τοῦ ΣΩΒ, ὅπως καταγράφονται στὸν σχετικὸ Τιμοκατάλογο, διατίθενται στὰ γραφεῖα του καὶ σὲ βιβλιοπωλεῖα.