Ἐπετειακὲς Ἐκδόσεις γιὰ τὸ 1821

Ταξινόμηση ανά συγγραφέα:

Ἑλλάς. Δεύτερη ἔκδοση ἀναθεωρημένη

P. B. SHELLEY

Ἡμερολόγιον τῆς Πολιορκίας τοῦ Μεσολογγίου 1825-1826. Δεύτερη ἔκδοση ἐπηυξημένη

ΙΩΑΝΝΟΥ-ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΑΓΕΡ

“Ἡ παρηγορία τῶν ἐπιστολῶν σου…”. Εὐανθία Καΐρη καὶ  Ἐλισάβετ Mουτζᾶν-Μαρτινέγκου: Μιὰ ἀνεκπλήρωτη ἀλληλογραφία στοὺς χρόνους τῆς  Ἐπανάστασης Δεύτερη ἔκδοση ἐπηυξημένη

ΑΝΝΙΤΑ Π. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ

Ἱστορικὰ Ἔγγραφα ἀναφερόμενα εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν. Δεύτερη ἔκδοση ἐπηυξημένη

Π. Μ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Λόγοι Ἑκατονταέτηροι. Δεύτερη ἔκδοση ἐπηυξημένη

ΣΩΚΡ. ΚΟΥΓΕΑ

Oἱ Λόγιοι καὶ ὁ Ἀγώνας. Δεύτερη ἔκδοση

ΑΛΚΗ ΑΓΓΕΛΟΥ

Ὄμορφη Ἑλλάδα, θλιβερὸ ἀπομεινάρι. Φιλολογικὸς Φιλελληνισμὸς ἀπὸ τὸν Σαίξπηρ ὣς τὸν Μπάυρον. Δεύτερη ἔκδοση ἀναθεωρημένη

TERENCE SPENCER

Ὁ Φιλελληνισμὸς ἐν Γερμανίᾳ κατὰ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν. Δεύτερη ἔκδοση ἐπηυξημένη

Σ. Θ. ΛΑΣΚΑΡΙ

Tὸ Ναυτικὸν τοῦ ὑπὲρ Ἀνεξαρτησίας Ἀγῶνος 1821-1829 καὶ ἡ δρᾶσις τῶν πυρπολικῶν. Δεύτερη ἔκδοση ἐπηυξημένη

Κ. Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ