Λογοτεχνία

Ταξινόμηση ανά συγγραφέα:

Ἀμαρυλλίς

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ

Ἀνθολογία Ἄγγλων ποιητῶν ἐμπνευσμένων ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα

ΜΕΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ἀντιφεγγίδες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ, Εἰσαγωγή, ἐπιμέλεια κειμένου, σχόλια, γλωσσάρι: Ἄννα Κατσιγιάννη

Ἀπὸ Νικοπόλεως εἰς Ὀλυμπίαν

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΚΕΛΑ

Γεωργίου Δροσίνη Ἅπαντα, Τόμος 1ος (Ποίηση 1880-1902, συλλογές: Ἱστοὶ ἀράχνης, Σταλακτῖται, Εἰδύλλια, Ἀμάραντα, Γαλήνη)

ΓΕΩΡΓ. ΔΡΟΣΙΝΗ, Φιλολ. ἐπιμέλεια Γιάννη Παπακώστα

Γεωργίου Δροσίνη Ἅπαντα, Τόμος 2ος (Ποίηση 1903-1922, συλλογές: Φωτερὰ σκοτάδια, Κλειστὰ βλέφαρα, Πύρινη ρομφαία, Ἀλκυονίδες, Θὰ βραδιάζῃ)

ΓΕΩΡΓ. ΔΡΟΣΙΝΗ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Γιάννη Παπακώστα

Γεωργίου Δροσίνη Ἅπαντα, Τόμος 3ος (Ποίηση 1923-1940, συλλογές: Λαμπάδες, Εἶπε, Φευγᾶτα χελιδόνια, Σπίθες στὴ στάχτη)

ΓΕΩΡΓ. ΔΡΟΣΙΝΗ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Γιάννη Παπακώστα

Γεωργίου Δροσίνη Ἅπαντα, Τόμος 4ος (Πεζὰ 1882-1886: Ἀγροτικαὶ Ἐπιστολαί, Τρεῖς ἡμέραι ἐν Τήνῳ, Διηγήματα καὶ Ἀναμνήσεις, Ἀμαρυλλίς)

ΓΕΩΡΓ. ΔΡΟΣΙΝΗ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Γιάννη Παπακώστα

Γεωργίου Δροσίνη Ἅπαντα, Τόμος 5ος (Πεζὰ 1887-1904: Τὸ βοτάνι τῆς ἀγάπης, Ὁ Μπαρμπαδῆμος, Διηγήματα τῶν ἀγρῶν καὶ τῆς πόλεως)

ΓΕΩΡΓ. ΔΡΟΣΙΝΗ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Γιάννη Παπακώστα

Γεωργίου Δροσίνη Ἅπαντα, Τόμος 6ος (Πεζὰ 1922-1948: Ἔρση, Ὁ Πάκης (Ἡ ζωὴ ἑνὸς σκύλου), Εἰρήνη, Ἄφωνα, Τὸ ἀνθισμένο ξύλο, Τρεῖς εἰκόνες, Ἀμήν)

ΓΕΩΡΓ. ΔΡΟΣΙΝΗ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Γιάννη Παπακώστα

Γεωργίου Δροσίνη Ἅπαντα, Τόμος 7ος. Σκόρπια φύλλα τῆς ζωῆς μου Α΄

ΓΕΩΡΓ. ΔΡΟΣΙΝΗ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Γιάννη Παπακώστα

Γεωργίου Δροσίνη Ἅπαντα, Τόμος 8ος. Σκόρπια φύλλα τῆς ζωῆς μου Β΄

ΓΕΩΡΓ. ΔΡΟΣΙΝΗ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Γιάννη Παπακώστα

Γεωργίου Δροσίνη Ἅπαντα, Τόμος 9ος. (Σύμμικτα Α΄: Ὠφέλιμα δημοσιεύματα: Αἱ μέλισσαι, Αἱ ὄρνιθες, Τὸ ψάρευμα, Συλλογαὶ φυσικῆς ἱστορίας, Οἱ τυφλοί, Ὁ κυνηγός, Σκοπευτικὴ ἄσκησις τοῦ ἔθνους)

ΓΕΩΡΓ. ΔΡΟΣΙΝΗ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Γιάννη Παπακώστα

Γεωργίου Δροσίνη Ἅπαντα, Τόμος 10ος. (Σύμμικτα Β΄: Φιλολογικά: Ἡ Πεντάμορφη, Τὰ ὡραιότερα δημοτικὰ δίστιχα, Τὰ ὡραιότερα δημοτικὰ τραγούδια τῆς ἀγάπης, Ὁ Γεώργιος Νάζος και τὸ Ὠδεῖον Ἀθηνῶν, Ὁ παράδοξος γάμος)

ΓΕΩΡΓ. ΔΡΟΣΙΝΗ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Γιάννη Παπακώστα

Γεωργίου Δροσίνη Ἅπαντα, Τόμος 11ος. (Ἡμερολόγια)

ΓΕΩΡΓ. ΔΡΟΣΙΝΗ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Γιάννη Παπακώστα

Γεωργίου Δροσίνη Ἅπαντα, Τόμος 12ος (Σύμμικτα Γ΄: Ἄρθρα – Μελέτες – Συνεντεύξεις)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ, Φιλολ. ἐπιμ. Γιάννη Παπακώστα

Δεκαεπτὰ διηγήματα

ΛΟΥΙΤΖΙ ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ. Μετάφραση Γιάννη Παππᾶ

Δεκαπέντε μέρες στὸ Σινᾶ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΟΥΜΑ, Μετάφραση Χρήστου Π. Πετροπούλου

Δημητρίου Βικέλα Ἅπαντα, Τόμος Α΄. Αὐτοβιογραφία (Ἡ ζωή μου, Ὁ Πόλεμος τοῦ 1897, Συνοδευτικὰ κείμενα)

ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ἄλκη Ἀγγέλου

Δημητρίου Βικέλα Ἅπαντα, Τόμος Β΄, Λογοτεχνία (Στίχοι, Ποίηματα μεταγενέστερα, Διηγήματα, Λουκῆς Λάρας)

ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ἄλκη Ἀγγέλου

Δημητρίου Βικέλα Ἅπαντα, Τόμος Γ΄, Μεταφράσεις Σαίξπηρ α΄ (Ὁ Βασιλεὺς Λήρ, Ρωμαῖος καὶ Ἰουλιέτα, Ὀθέλλος)

ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ἄλκη Ἀγγέλου

Δημητρίου Βικέλα Ἅπαντα, Τόμος Δ΄, Μεταφράσεις Σαίξπηρ β΄ (Ἁμλέτος, Μάκβεθ, Ὁ ἔμπορος τῆς Βενετίας)

ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ἄλκη Ἀγγέλου

Δημητρίου Βικέλα Ἅπαντα, Τόμος Ε΄, Δοκίμια

ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ἄλκη Ἀγγέλου

Δημητρίου Βικέλα Ἅπαντα, Τόμος ΣΤ΄, Ἱστορία

ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ἄλκη Ἀγγέλου

Δημητρίου Βικέλα Ἅπαντα, Τόμος Ζ΄, Ταξίδια (Ἀπὸ Νικοπόλεως εἰς Ὀλυμπίαν, Σουηδία)

ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ἄλκη Ἀγγέλου

Δημητρίου Βικέλα Ἅπαντα, Τόμος Η΄, Σύμμικτα

ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑ, Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια Ἄλκη Ἀγγέλου

Διηγήματα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ, Εἰσαγωγή, ἐπιμέλεια κειμένου, σχόλια, γλωσσάρι: Ἄννα Ἀφεντουλίδου

ΕΓΚΕ ΓΙΟΚ! (Κατὰ τὸ Μάλτα Γιόκ!)

ΜΑΡΙΟΥ ΡΑΪΖΗ

Ἑλλὰς

P. B. SHELLEY

Ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος τοῦ Καραβέλα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ,  Εἰσαγωγή, ἐπιμέλεια κειμένου, σχόλια, γλωσσάρι: Θεοδόσης Πυλαρινός

Ἡ ζωή μου

ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑ

Ἡ τιμὴ και τὸ χρῆμα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ, Εἰσαγωγή, ἐπιμέλεια κειμένου, σχόλια, γλωσσάρι: Εὐριπίδης Γαραντούδης

Θέματα Ἑπτανησιακῆς Λογοτεχνίας

ΠΑΝΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

Κατάδικος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ, Εἰσαγωγή, ἐπιμέλεια κειμένου, σχόλια, γλωσσάρι: Ὄλγα Μπεζαντάκου

Μάρκος Μπότσαρης, ὁ Ἕλληνας ἥρωας. Τραγωδία σὲ Τρεῖς Πράξεις (1849)

ΟΛΙΒΕΡ ΜΠΕΛΛ ΜΠΑΝΣ. Εἰσαγωγή, μετάφραση, ἐπιμέλεια κειμένου Μ. Βύρων Ραΐζης καὶ Ἐλ. Ματθαίου

Ὁ Αὐτόχειρας τοῦ Σκαραμαγκᾶ

ΠΕΤΡΟΥ ΧΑΡΤΟΚΟΛΛΗ

Οἱ σκλάβοι στὰ δεσμά τους

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ, Εἰσαγωγή, ἐπιμέλεια κειμένου, σχόλια, γλωσσάρι: Δημήτρης Κόκορης

Ὁ Μπαρμπαδῆμος – Διηγήσεις ἀγωνιστοῦ, Β΄ ἔκδοσις

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ

Ὁ ποιητὴς καὶ ἡ μνήμη, ἐπιμέλεια Καίτη Βιθυνοῦ-Μάνου

ΓΕΩΡΓ. ΔΡΟΣΙΝΗ

Ὄψεις τῆς κατοχικῆς ἐμπειρίας στὴν Ἀθήνα (1941-1944). Μέσα ἀπὸ τὴν πεζογραφικὴ παραγωγὴ τῶν Ρ. Ρούφου, Θ. Δ. Φραγκόπουλου, Ἀλ. Κοτζιᾶ καὶ Γ. Θεοτοκᾶ

Πάθος καὶ ἄλλα ἀφηγήματα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ, Εἰσαγωγή, ἐπιμέλεια κειμένου, σχόλια, γλωσσάρι: Ἀλέξης Σ. Ζήρας

Παλαμᾶς

ΘΕΟΔ. ΞΥΔΗ

Πηγὲς τῆς πεζογραφίας τοῦ Γιάννη Σκαρίμπα

ΣΥΜΕΩΝ ΓΡ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥ

Σύντομη Ἱστορία τῆς Ἀγγλικῆς Λογοτεχνίας

ΠΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

Τὰ σονέτα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ, Εἰσαγωγή, ἐπιμέλεια κειμένου, σχόλια, γλωσσάρι: Ὀρέστης Ἀλεξάκης

Τὰ τετράδια ἀναγνώσεων τοῦ Δημητρίου Βικέλα

ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑ. Φιλολογική Ἐπιμέλεια Ἄλκη Ἀγγέλου – Μαρίας Βαλάση