Διηγήματα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2022
Σελίδες: 430
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 177
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 22,00 €
ISBN: 978-618-5683-10-8
 
Περιγραφή

Στὴν παροῦσα ἔκδοση βρίσκονται γιὰ πρώτη φορὰ συγκεντρωμένα ὅλα τὰ εὑρισκόμενα διηγήματα τοῦ Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Δίνεται ἔτσι ἡ δυνατότητα νὰ φωτιστοῦν ἐκ νέου τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν ἔρευνα τοῦ ἔργου του. Ἐπιπλέον, δίνεται ἡ εὐκαιρία νὰ προβληθεῖ ὁλόπλευρα ὁ θαυμαστὸς τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Θεοτόκης κατορθώνει μέσα σὲ λίγες σχετικὰ σελίδες νὰ ἀναδημιουργήσει τὸ σκηνικὸ μιᾶς ἐποχῆς καὶ τὴν ταυτότητα ἑνὸς ὁλόκληρου κόσμου. Ἐνῶ, ἐκ παραλλήλου, κατορθώνει νὰ δείξει ὅτι ὁ κόσμος αὐτὸς πορεύεται μέσα ἀπὸ τὶς ἀντιθέσεις του: παράδοση καὶ ρήξη, ἐνοχὴ καὶ ἀθωότητα, ἐκδίκηση καὶ συνενοχή, πίστη καὶ παράβαση, σύμβαση καὶ παρέκκλιση∙ χωρὶς νὰ παραιτεῖται ποτὲ ἀπὸ τὸ διαχρονικὸ αἴτημα τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἐλπίζει ὅτι μπορεῖ, νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὴν ἐπιθυμία χωρὶς νὰ ὁδηγηθεῖ στὴ συντριβή.