Ἐκδόσεις Μουσικοῦ Λαογραφικοῦ Ἀρχείου, 1935-1938

Ἡ σειρὰ αὐτὴ ἐγκαινιάσθηκε τὸ 1935 μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ Μουσικοῦ Λαογραφικοῦ Ἀρχείου καὶ τὴν ἔνταξή του στὸν ΣΩΒ. Στὴ σειρὰ Ἐκδόσεις Μουσικοῦ Λαογραφικοῦ Ἀρχείου ἐκδόθηκαν δύο μνημειώδη ἔργα μὲ συγγραφεῖς τὴν Μέλπω Μερλιὲ καὶ τὸν S. Baud-Bovy.