Ἔργα Γεωργίου Δροσίνη, 1948

Στὴν σειρὰ αὐτὴ ἐκδόθηκε μόνον ἕνα ἔργο μὲ τίτλο Τὸ ἀνθισμένο ξύλο, Τρεῖς εἰκόνες. Ἡ ἔκδοση πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Δ. Δημητράκου, στὸ ἐξώφυλλο ὅμως φέρει τὸν τίτλο τοῦ ΣΩΒ.