Λογοτεχνικὴ Σειρά, 1937-1940

Ἡ ἐκδοτικὴ αὐτὴ σειρὰ ἱδρύθηκε τὸ 1937 μὲ πρωτοβουλία τοῦ Γεωργίου Δροσίνη. Στὴν Λογοτεχνικὴ Σειρὰ ἐκδόθηκαν 4 βιβλία μὲ τὰ ἔργα τῶν Δ. Σολωμοῦ, Ἀριστ. Βαλαωρίτη, Γ. Ζαλοκώστα καὶ Ἐμμ. Ροΐδη.