Σειρὰ γιὰ παιδιὰ καὶ νέους, 1984-1988

Ἡ σειρὰ ὀφείλεται στὴν πρωτοβουλία καὶ στὸ προσωπικὸ ἐνδιαφέρον τοῦ φιλολόγου Κώστα Δεμερτζῆ, καὶ στὰ ζητούμενα τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καὶ διάδοση λογοτεχνίας γιὰ παιδιά. Στὴν Σειρὰ γιὰ παιδιὰ καὶ νέους ἐκδόθηκαν 5 βιβλία.