Τὸ Πρῶτο Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ ΣΩΒ

Πρόεδρος Δημήτριος Βικέλας (Σῦρος 1833-Ἀθήνα 1908)
Λόγιος, Πρῶτος Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων (1896), Ἱδρυτὴς τοῦ ΣΩΒ (1899).
Ἀντιπρόεδρος Δημήτριος Αιγινήτης (Ἀθήνα 1862-1934)
Διευθυντὴς τοῦ Ἀστεροσκοπείου Ἀθηνῶν (1880) καὶ ἱδρυτὴς τοῦ Γεωδυναμικοῦ του τμήματος (1894), Καθηγητὴς Ἀστρονομίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν (1896-1934), Ὑπουργὸς Παιδείας, (1917, 1926), Ἀκαδημαϊκὸς (1926).
Ταμίας Παντελῆς Ψύχας
Ἀξιωματικὸς ἀεροπορίας.
Μέλη Τιμολέων Ἀργυρόπουλος (Ἀθήνα 1847-1912)
Φυσικός, Καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ ἱδρυτὴς τοῦ πρώτου Ἐργαστηρίου Φυσικῆς σὲ αὐτό, Πρόεδρος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσὸς» (1880-1912).

Μάρκος Δραγούμης (1840-1909)
Γιὸς τοῦ Νικολάου Δραγούμη καὶ ἀδελφὸς τοῦ Στεφάνου μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Βαγατσικὸ τῆς Μακεδονίας, Νομικός, Διπλωμάτης, ἱδρυτικὸ μέλος τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ, Πρόεδρος τῆς Ἐπικούρου τῶν Μακεδόνων Ἐπιτροπῆς καὶ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου πρὸς διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων.

Γεώργιος Πασπάτης
Γιὸς τοῦ Ἀλεξάνδρου Πασπάτη καὶ τῆς Ἑλένης Βίκτωρος Μελᾶ.

Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης (Ἀπείρανθος Νάξου 1860-Ἀθήνα 1922)
Μηχανικός, Καθηγητὴς στὴν Σχολὴ Εὐελπίδων καὶ τὴν Σχολὴ Ναυτικῶν Δοκίμων, Διευθυντὴς ἔργων διανοίξεως τῆς διώρυγας τοῦ Ἰσθμοῦ (1890-1892), Πολιτικός, μὲ τὸ λαϊκὸ κόμμα τοῦ Δημ. Γούναρη, Ὑπουργός, Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος (1922).

Ἔκτωρ Ρωμᾶνος (Τεργέστη 1862-Ἀθήνα 1910)
Δικηγόρος, αὐλάρχης πρίγκηπος Νικολάου

Γεώργιος Στρέιτ (Πάτρα 1868-Ἀθήνα 1948)
Νομικός, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Διοικητὴς τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, Μέλος τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης, Διπλωματικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους στὴν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν, Ἀκαδημαϊκὸς (1927).

Γραμματεὺς Γεώργιος Δροσίνης (Ἀθήνα 1859-1951)
Ποιητής, ἐκδότης τῶν περιοδικῶν Ἑστία καὶ Ἐθνικὴ Ἀγωγή, Ἀκαδημαϊκὸς (1926).