Τὰ Ἱδρυτικὰ Μέλη

Τὰ ἱδρυτικὰ μέλη τοῦ ΣΩΒ ἦταν ἄτομα ποὺ ἀντιπροσώπευαν τὴν πνευματικὴ καὶ τὴν κοινωνικὴ ἡγεσία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους τῆς ἐποχῆς. Ἐπρόκειτο γιὰ καθηγητὲς Πανεπιστημίου καὶ γιὰ πρόσωπα ποὺ εἶχαν διακριθεῖ στὰ γράμματα καὶ στὶς ἐπιστῆμες, ποὺ εἶχαν ἀναδειχθεῖ ὡς παράγοντες τῆς οἰκονομικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς ἢ ποὺ εἶχαν διακριθεῖ στὸν πολιτικὸ καὶ τὸν στρατιωτικὸ στίβο.

Τὰ ἱδρυτικὰ μέλη τοῦ ΣΩΒ ἦταν κατ’ ἀλφαβητικὴ σειρά:

Δημ. Αἰγινήτης (Ἀθήνα 1862-1934)
Διευθυντὴς τοῦ Ἀστεροσκοπείου Ἀθηνῶν (1880) καὶ ἱδρυτὴς τοῦ Γεωδυναμικοῦ του τμήματος (1894), Καθηγητὴς Ἀστρονομίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν (1896-1934), Ὑπουργὸς Παιδείας, (1917, 1926), Ἀκαδημαϊκὸς (1926).

Τιμ. Ἀργυρόπουλος (Ἀθήνα 1847-1912)
Φυσικός, Καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ ἱδρυτὴς τοῦ πρώτου Ἐργαστηρίου Φυσικῆς σὲ αὐτό, Πρόεδρος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσὸς» (1880-1912).

Δημ. Βικέλας (Σῦρος 1835-Ἀθήνα 1908)
Λόγιος, πρῶτος Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων (1896), Ἱδρυτὴς τοῦ ΣΩΒ (1899) καὶ πρῶτος Πρόεδρος αὐτοῦ (1899-1908).

Ν. Βλάγκαλης
Μηχανικός, Διευθυντὴς σιδηροδρόμου Ἀθηνῶν Πειραιῶς, συντελεστὴς ἠλεκτροδοτήσεως Πειραιῶς (1877), μέλος Ἑταιρείας Λιπασμάτων (1909).

Μᾶρκος Δραγούμης (1840-1909)
Γιὸς τοῦ Νικολάου Δραγούμη καὶ ἀδελφὸς τοῦ Στεφάνου μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Βογατσικὸ τῆς Μακεδονίας, νομικός, διπλωμάτης, ἱδρυτικὸ μέλος τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ, Πρόεδρος τῆς Ἐπικούρου τῶν Μακεδόνων Ἐπιτροπῆς καὶ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συλλόγου πρὸς διάδοσιν τῶν Ἑλληνικῶν Γραμμάτων.

Γ. Δροσίνης (Ἀθήνα 1859-1951)
Ποιητής, ἐκδότης τῶν περιοδικῶν Ἑστία καὶ Ἐθνικὴ Ἀγωγή, Ἀκαδημαϊκὸς (1926).

Νικ. Θὼν
Μεγαλοκτηματίας, αὐλικὸς Γεωργίου τοῦ Α΄, μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, Διευθυντὴς Βασιλικοῦ (Ἐθνικοῦ) Θεάτρου.

Μιλτ. Καλβοκορέσης
Μέτοχος τοῦ ἐμπορικοῦ οἴκου Καλβοκορέση-Ροδοκανάκη στὴν Νέα Ὑόρκη, εὐεργέτης τοῦ Λεπροκομείου Χίου.

Ἀλέξ. Λαμπρινούδης
Τραπεζίτης.

Σπυρ. Λάμπρος (Κέρκυρα 1851-Ἀθήνα 1919)
Ἱστορικός, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός», Γεν. γραμματεὺς καὶ Πρόεδρος αὐτοῦ, Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος (Σεπτ. 1916-Ἀπρίλ. 1917).

Θρασύβ. Μάνος (Ναύπλιο 1835-Ἀθήνα 1922)
Διοικητὴς Σχολῆς Εὐελπίδων (1885-1894), ὑποστράτηγος.

Ἀντ. Μάτεσις
Νομικός, συγγραφεύς.

Ἀντών. Μάτσας (Χαλκίδα 1871-Ἀθήνα 1952)
Πολιτικός, Ὑπουργὸς συγκοινωνίας, ταχυδρομείων, τηλεγράφων τηλεφώνων στὴν κυβέρνηση Νικ. Τριανταφυλλάκου (28 Αὐγ.-16 Σεπτ. 1922).

Λέων Μελᾶς (Μασσαλία 1872-Ἀθήνα 1905)
Γιὸς τοῦ ἐμπόρου καὶ Δημάρχου Ἀθηναίων Μιχαὴλ Μελᾶ, νομικός, συγγραφεύς, Βουλευτὴς Θεσσαλίας.

Τρύφων Μουτζόπουλος
Μεγαλέμπορος, Δήμαρχος Πειραιῶς.

Σῖμος Μπαλᾶνος
Θεολόγος, συγγραφεύς, Πρόεδρος Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσὸς» (1886-1892).

Ἰω. Μπότασης (Σπέτσες 1839-Ἀθήνα 1924)
Ἔμπορος, Βουλευτὴς Σπετσῶν (1874-1875), Πρόεδρος Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας τῆς Ἑλλάδος (1889-1902).

Ἰω. Πανταζίδης (Κρούσοβο Μακεδονίας 1827-Ἀθήνα 1900)
Φιλόλογος καὶ παιδαγωγός, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1875-1900), Διευθυντὴς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος, συντάκτης τοῦ Ὁμηρικοῦ Λεξικοῦ.

Γ. Πασπάτης
Γιὸς τοῦ Ἀλεξάνδρου Πασπάτη καὶ τῆς Ἑλένης κόρης τοῦ Βίκτωρος Μελᾶ.

Ἰω. Πεσματζόγλους (1857-1906)
Τραπεζίτης, πολιτικός.

Νικ. Πολίτης (Καλαμάτα 1852-Ἀθήνα 1921)
Θεμελιωτὴς τῆς Λαογραφίας στὴν Ἑλλάδα, Ὑφηγητὴς τῆς Μυθολογίας καὶ Ἀρχαιολογίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, Πρόεδρος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσὸς» (1892-1897, 1919-1921), Πρόεδρος τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας τῆς Ἑλλάδος.

Ἀριστομ. Προβελέγγιος (Σίφνος 1850-1936)
Ποιητής, θεατρικὸς συγγραφέας, Γεν. Γραμματεὺς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1891-1892), Βουλευτὴς Σίφνου (1899-1905), Ἀκαδημαϊκός.

Προκόπιος Οἰκονομίδης (Δουμενὰ Καλαβρύτων 1837-Ἀθήνα 1902)
Θεολόγος, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Μητροπολίτης Ἀθηνῶν (1896-1901).

Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης (Ἀπείρανθος Νάξου 1860-Ἀθήνα 1922)
Μηχανικός, Καθηγητὴς στὴν Σχολὴ Εὐελπίδων καὶ τὴν Σχολὴ Ναυτικῶν Δοκίμων, Διευθυντὴς ἔργων διανοίξεως τῆς διώρυγας τοῦ Ἰσθμοῦ τῆς Κορίνθου (1890-1892), Πολιτικός, μὲ τὸ λαϊκὸ κόμμα τοῦ Δημ. Γούναρη, Ὑπουργός, Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος (1922).

Θεόδ. Ρετσίνας (Ἄργος 1832-Πειραιᾶς 1932)
Κλωστοβιομήχανος, τραπεζίτης, Πρόεδρος Ἐμποροβιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου Πειραιῶς, Δήμαρχος Πειραιῶς (1887-1891), Βουλευτὴς (1899-1902), Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων (1901-1902).

Ἄθως Ρωμᾶνος (1858-1940)
Νομικός, διπλωμάτης, πολιτικός, Βουλευτὴς Κραναίας (1895, 1899, 1902), Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν (1899-1901, 1903).

Ἕκτωρ Ρωμᾶνος (Τεργέστη 1862-Ἀθήνα 1910)
Δικηγόρος, αὐλάρχης τοῦ Πρίγκηπος Νικολάου.

Ἀλέξ. Σκουζές (Ἀθήνα 1853-1937)
Γιὸς τοῦ Παναγῆ Σκουζέ, διπλωμάτης, πολιτικός, Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν (1895, 1902, 1904, 1905).

Στέφ. Σκουλούδης (Κωνσταντινούπολη 1838-Ἀθήνα 1928)
Ἐπιχειρηματίας, διπλωμάτης, πολιτικός, Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος (Ὀκτ. 1915-Ἰούν. 1916).

Γ. Στρέιτ (Πάτρα 1868-Ἀθήνα 1948)
Νομικός, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Διοικητὴς τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, μέλος τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης, Διπλωματικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους στὴν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν, Ἀκαδημαϊκὸς (1927).

Παντ. Ψύχας
Ἀξιωματικὸς ἀεροπορίας.