Λόγοι Ἑκατονταέτηροι. Δεύτερη ἔκδοση ἐπηυξημένη

ΣΩΚΡ. ΚΟΥΓΕΑ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2021
Σελίδες: 184
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 166
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 12,00 €
ISBN: 978-960-8351-95-0
 
Περιγραφή

Ἑπτὰ λόγοι μὲ λεπτομερεῖς πληροφορίες γιὰ πρόσωπα καὶ γεγονότα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης