Μαρίνος Κοργιαλένιος (Αργοστόλι 1830-Λονδίνο 1911)

Έμπορος, τραπεζίτης, εθνικός ευεργέτης.

Ο Μαρίνος Κοργιαλένιος, γιος του Σπυρίδωνος Κοργιαλένιου και της Ρεγγίνας Πήλικα, γεννήθηκε στο Αργοστόλι το 1830 και απέθανε στο Λονδίνο το 1911.

Η πρώτη ενασχόληση του Κοργιαλένιου με το εμπόριο άρχισε το 1846, όταν, μαθητής ακόμη, εργάσθηκε σε δύο αγγλικά καταστήματα στη Σμύρνη. Από το 1848 ασχολήθηκε συστηματικά με το εμπόριο, πρώτα στην Οδησσό, από το 1859 στο Λονδίνο, ενώ το 1863 συνέστησε με τον πενθερό του Γ. Γεραλόπουλο εμπορική εταιρεία στη Μασσαλία. Το 1872 ο Κοργιαλένιος εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Λονδίνο, όπου, το 1875, ίδρυσε Τράπεζα.

Από την επιχειρηματική δραστηριότητά του ο Κοργιαλένιος απέκτησε μεγάλη περιουσία, την οποία διέθεσε για εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Στις μεγάλες δωρεές και στα κληροδοτήματά του οφείλονται, μεταξύ άλλων, η Κοργιαλένιος Βιβλιοθήκη στο Αργοστόλι, το Κοργιαλένειο-Μπενάκειο τμήμα του Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός στην Αθήνα, η Κοργιαλένειος-Αναργύριος Σχολή στις Σπέτσες. Εξάλλου, με τη διαθήκη του ο Κοργιαλένιος εκληροδότησε τα ακόλουθα ιδρύματα: Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γεωργική Εταιρεία, Εθνικό Θέατρο, Εθνικό Ωδείο, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Σεβαστοπούλειος Εργατική Σχολή, Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Φιλόπτωχος Εταιρεία Αθηνών.

Το 1911 ο Πρόεδρος του ΣΩΒ Ιωάννης Αθανασάκης, παρουσίασε ως εξής τον Κοργιαλένιο, αναφερόμενος στο κληροδότημά του 10.000 λιρών στερλινών υπέρ του Συλλόγου:

«Αφελής και απέριττος, ενθουσιώδης λάτρης των εθνικών ιδεωδών, εν και μόνον είχεν όνειρον, πώς να ίδη την πατρίδα του μεγάλην. Περί δε τα τελευταίατου έτη η μεγαλειτέρα του ευχαρίστησις ήτο να σκέπτεται και να συζητή πώς να διαθέση πρακτικώτερον και ωφελιμώτερον τα της περιουσίας του υπέρ του Έθνους.

Εν τη διαθέσει ταύτη πρυτανεύει ου μόνον το πατριωτικόν, αλλά και το εξόχως πρακτικόν πνεύμα του Κοργιαλένιου.

Εκ των φρ. 10.500.000 περίπου, άτινα καταλείπει εις το Έθνος, τα πλείστα, ίνα μη είπω πάντα, αποβλέπουσιν εις εκπαιδευτικούς και ηθικοκοινωνικούς σκοπούς».