Ἀνακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (MASTER) ΣΤΗΝ
ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΜΑΝΑΦΗ
ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-23

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαΐου 2022

Λήψη Αρχείου