Τὸ πρόβλημα καὶ ἡ καταπολέμηση τῶν ναρκωτικῶν

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΚΑΜΒΥΣΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1988
Σελίδες: 178
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 22
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: -
 
Περιγραφή

Ὁ συγγραφέας μὲ εὐσύνοπτο τρόπο παρουσιάζει τὸ πρόβλημα τῶν ναρκωτικῶν, παραθέτοντας καὶ τὰ ἀπὸ τὴν Πολιτεία ληφθέντα νομοθετικὰ προληπτικά, θεραπευτικὰ καὶ ποινικὰ μέτρα, ἰδιαίτερα δὲ τὰ θεσπισθέντα μὲ τὸν νόμο 1729 τοῦ 1987 (τὸ κείμενο τοῦ νόμου παρατίθεται στὸ δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου) γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς διάδοσης τῶν ναρκωτικῶν καὶ προστασία τῶν νέων.