Ἡ ἐκπαίδευση στὴ Δυτικὴ Μικρὰ Ἀσία (περιοχὴ ἑλληνικῆς διοικήσεως Σμύρνης) 1919-1922. Τόμος Πρῶτος: Ἡ ἐκπαιδευτικὴ κατάσταση.

ΔΑΥΙΔ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2007
Σελίδες: 214
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 112
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 15,00 €
ISBN: 978-960-8351-36-3
 
Περιγραφή

Ἡ παρουσία τῆς Ἑλλάδας στὴ Μικρὰ Ἀσία τὴν χρονικὴ περίοδο 1919-1922 ἔχει ἀφήσει τὸ στίγμα της καὶ ἀλλάξει τοὺς ρυθμοὺς τῆς χώρας. Στὸν πρῶτο τόμο τῆς μελέτης παρουσιάζεται ἡ ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ ποὺ ἀσκήθηκε ἐκεῖ κατὰ τὴν χρονικὴ περίοδο 1919-1922.