Ἡ ἐκπαίδευση κατὰ τὴν Καποδιστριακὴ Περίοδο

ΧΑΡΗ ΜΠΑΜΠΟΥΝΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1999
Σελίδες: 528
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 73
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 20,00 €
ISBN: 960-7133-77-3
 
Περιγραφή
Θεματικὸς ἄξονας τοῦ βιβλίου εἶναι ἡ ὀργάνωση τῆς διοίκησης τῆς ἐκπαίδευσης καὶ ἡ ἐκπαιδευτικὴ λειτουργία ἀπὸ τὸ 1828 ἕως τὸ 1832. Ἐπιδιώκεται ἡ συνεξέταση τῶν διεργασιῶν καὶ διαδικασιῶν ποὺ ἔχουν ὡς πομπὸ καὶ δέκτη τὸ Ὑπουργεῖο καὶ ἀποτυπώνονται στὸν ἐκπαιδευτικὸ λόγο καὶ τὴν σχολικὴ πραγματικότητα τῆς ἐξεταζόμενης περιόδου.