Τὰ κοινοτικὰ σχολεῖα τῆς Λήμνου (18ος-20ὸς αἰώνας)

ΘΕΟΔ. ΜΠΕΛΙΤΣΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1997
Σελίδες: 303
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 65
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 960-7133-62-5
 
Περιγραφή

Στόχος τοῦ βιβλίου εἶναι ὁ ἀναγνώστης νὰ ἔχει μιὰ ὁλοκληρωμένη εἰκόνα γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ κατάσταση τῆς Λήμνου στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, χωρὶς ν’ ἀγνοεῖται ἡ νεώτερη ἐποχή, ἡ ὁποία ὅμως ἔχει ἤδη ἐρευνηθεῖ. Ἡ ἐργασία χωρίζεται σὲ τρεῖς ἑνότητες. Στὴν πρώτη γίνεται λόγος γιὰ τὴν περίοδο πρὶν τὸ 1874, ἡ δεύτερη ἀναφέρεται στὴν περίοδο 1874-1923 καὶ ἡ τρίτη στὰ νεώτερα χρόνια (μετὰ τὴν συνθήκη τῆς Λωζάννης). Σὲ παράρτημα δημοσιεύονται αὐτούσια κάποια χαρακτηριστικὰ ἔγγραφα.