Μαθηματάρια τῶν Ἑλληνικῶν σχολείων κατὰ τὴν Τουρκοκρατίαν

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΚΑΡΒΕΛΗ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1994
Σελίδες: 990
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 51
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 25,00 €
ISBN: 960-7133-28-5
 
Περιγραφή

Τὰ μαθηματάρια εἶναι πηγὴ πολύτιμη γιὰ τὴν μελέτη καὶ τὴν ὀρθὴ ἐκτίμηση τῶν παιδευτικῶν μας πραγμάτων σὲ μιὰ ἐποχὴ δυσχερῆ γιὰ τὸ Γένος, ἐπειδὴ ἐκπροσωποῦν τὴν σχολικὴ πραγματικότητα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ κείμενα περιέχουν σχόλια, χρονολογίες, σημειώσεις ἀναφερόμενες σὲ πρόσωπα, τόπους καὶ γεγονότα. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ συνδυάζονται κατὰ περίπτωση μὲ εἰδήσεις καὶ ἀπὸ ἄλλες πηγές, βοηθοῦν δὲ νὰ συνθέσουμε τὴν πραγματικὴ εἰκόνα τῆς παιδείας μας ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς διδασκαλίας τῶν κειμένων στὴν μέση βαθμίδα ἐκπαίδευσης.