Τὰ Μαθηματικὰ στὴν ἑλληνικὴ σκέψη κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας

ΜΑΡΙΑΣ Ε. ΤΕΡΔΗΜΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 2006
Σελίδες: 408
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 105
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 18,00 €
ISBN: 960-8351-29-4
 
Περιγραφή

Ἡ παροῦσα διατριβὴ ἔχει ὡς ἀντικείμενο τὴν μελέτη τῆς μαθηματικῆς σκέψης καὶ τοῦ φιλοσοφικοῦ ὑποβάθρου τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης στὸν ἑλληνικὸ πνευματικὸ χῶρο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας, μὲ ἔμφαση στὴν περίοδο ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰώνα ἕως τὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Σκοπὸ ἔχει νὰ συνεισφέρει στὴν ἔρευνα γιὰ τὶς θετικὲς ἐπιστῆμες κατὰ τὴν περίοδο αὐτή, ἡ ὁποία σχετικὰ πρόσφατα ἄρχισε νὰ ἀπασχολεῖ τὴν ἑλληνικὴ ἐπιστημονικὴ κοινότητα. Ἡ ἔρευνα στοχεύει στὴν μελέτη τῆς ἐπιστημονικῆς συνιστώσας, ἡ ὁποία μαζὶ μὲ ἄλλες διαμόρφωσαν τὸ ἱστορικὸ-κοινωνικὸ πλαίσιο, κυρίως τοῦ προεπαναστατικοῦ αἰώνα καὶ βασίζεται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, σὲ πρωτογενὲς ὑλικό, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀξιοποίηση πολλῶν ἀπὸ τῶν μέχρι τώρα σχετικῶν δημοσιευμάτων. Μὲ τὸν ὅρο πρωτογενὲς ὑλικὸ ἐννοοῦνται τὰ μαθηματικὰ ἔντυπα καὶ χειρόγραφα ἐγχειρίδια τῆς ἐποχῆς.