Προστασία ἀπὸ τὶς πυρηνικὲς ἀκτινοβολίες

Δ. Ι. ΛΕΩΝΙΔΟΥ, καθηγητοῦ Ε.Μ.Π.
Χρονολογία Εκδόσεως: 1989
Σελίδες: 300
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 28
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: 960-7133-06-4
 
Περιγραφή

Ὁ συγγραφέας ἐπιχειρεῖ να δώσει κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον ἕνα αὐτοτελὲς ἐγχειρίδιο, τὸ ὁποῖο ἔχει ὡς στόχο νὰ ἐνημερώσει, σὲ ἀρκετὰ μεγάλη ἔκταση, τὸν ἀναγνώστη γιὰ τὰ μέσα καὶ τὶς μεθόδους προστασίας του ἀπὸ τὶς βλαβερὲς συνέπειες τῶν πυρηνικῶν ἀκτινοβολιῶν.