Ἀριθμοθεωρία

J. HUNTER, Μετάφρασις Ν. Κριτικοῦ, Καθηγητοῦ Ε.Μ.Π.
Χρονολογία Εκδόσεως: 1974 (ἀνατ. 2066)
Σελίδες: 182
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 4
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: -
 
Περιγραφή

 

Στὸ βιβλίο πραγματεύονται τὰ γενικὰ βασικὰ θέματα τῆς Ἀριθμοθεωρίας καὶ ἀποτελεῖ είσαγωγὴ στὸν κλάδο τῶν Μαθηματικῶν. Προβάλλει τὴν στενὴ σχέση ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ ὁρισμένων μερῶν τῆς Ἀριθμοθεωρίας καὶ τῶν ἰδιοτήτων τῶν πεπερασμένων ἀβελιανῶν ὁμάδων, καθὼς καὶ τῶν ἀντιμεταθετικῶν δακτυλίων, ἐνῶ περιέχονται καὶ πολλὲς συσχετίσεις μεταξὺ Ἀριθμοθεωρίας καὶ Ἄλγεβρας.