Ἄνθρωπος, ἡ περίεργος αὐτὴ μηχανὴ καὶ τὸ περιβάλλον της

ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ι. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1968
Σελίδες: 158
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 21Α
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: -
 
Περιγραφή

Tὸ βιβλίο ἀναφέρεται στὸν ἄνθρωπο καὶ τὶς ἱκανότητές του. Ὁ ἄνθρωπος, ἡ περίεργη αύτὴ μηχανὴ προικισμένη μὲ σκέψη καὶ γνώση ἔχει ἱκανότητες νὰ δημιουργήσει ἀριστουργήματα, ἀλλὰ καὶ νὰ προκαλέσει καταστροφές. Ἡ ἀνθρώπινη ματαιοδοξία γιὰ τὶς δυνατότητες ποὺ ἔχει ἡ ἀνθρώπινη μηχανὴ περιέχει στοιχεῖα αὐτοκαταστροφῆς, ἐνῶ ἀντιθέτως ἡ σύνεση καὶ ἡ ὀρθοφροσύνη ἐξυψώνουν τὸν ἄνθρωπο.