Ἡ Ἐκκλησία μας

ΔΗΜΗΤΡ. ΣΙΜΟΥ ΜΠΑΛΑΝΟΥ
Χρονολογία Εκδόσεως: 1900, (ἀνατ. 1967)
Σελίδες: 112
Αριθμός Ράχης Βιβλίου: 19Α
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
Τιμή: 10,00 €
ISBN: -
 
Περιγραφή

Ποῦ, πότε καὶ πῶς λατρεύεται ὁ Θεὸς εἶναι τὸ ἀντικείμενο τοῦ βιβλίου. Ὁ ναός καὶ τὰ μέρη τοῦ ναοῦ, οἱ ἑορτὲς καὶ ἡ διάκρισή τους σὲ ἑβδομαδιαῖες, δεσποτικὲς καὶ θεομητορικές, ἀλλὰ καὶ ἡ ἑρμηνεία τῶν ἀκολουθιῶν μὲ ἔμφαση στὴν Θεία Λειτουργία διὰ τὴν σπουδαιότητά της ἀποτελοῦν τὰ κυριώτερα σημεῖα ἀνάπτυξης στὸ βιβλίο.