Δημήτριος Βικέλας. Ἄτυπος πρεσβευτὴς τῶν ἐθνικῶν θεμάτων καὶ τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων (μὲ βάση ἄγνωστες ἀρχειακὲς πηγὲς)
Δημήτριος Βικέλας. Ἄτυπος πρεσβευτὴς τῶν ἐθνικῶν θεμάτων καὶ τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων (μὲ βάση ἄγνωστες ἀρχειακὲς πηγὲς)
Back Cover

Δημήτριος Βικέλας. Ἄτυπος πρεσβευτὴς τῶν ἐθνικῶν θεμάτων καὶ τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων (μὲ βάση ἄγνωστες ἀρχειακὲς πηγὲς)

25,00 

Κατηγορία:
Share On:

Description

Ἡ παροῦσα διδακτορικὴ διατριβὴ ἀσχολεῖται μὲ τὴν συμβολὴ τοῦ Δημητρίου Βικέλα στὴν προβολὴ τῶν ἐθνικῶν θεμάτων καὶ τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων. Βασικὴ πηγὴ ἀποτελεῖ τὸ Ἀρχεῖο Βικέλα, ποὺ ἀπόκειται στὸ Τμῆμα Χειρογράφων καὶ Ὁμοιοτύπων τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος. Ἡ διατριβὴ δίνει ἀπαντήσεις σὲ πολλὰ ζητήματα ἱστορικοῦ καὶ φιλολογικοῦ ἐνδιαφέροντος, ποὺ προέκυψαν μέσα ἀπὸ πολυετῆ ἔρευνα στὸ Ἀρχεῖο Βικέλα, σὲ ἄλλα ἀρχεῖα, ὅπου ὑπάρχει σχετικὸ ὑλικό, καθώς καὶ στὴν διεθνῆ βιβλιογραφία.

Παρουσιάζεται ἡ δράση τοῦ Βικέλα καὶ ἡ ἐνασχόλησή του μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα τῆς ἐποχῆς του (Κρητικὸ Ζήτημα, Μακεδονικό, Πόλεμος τοῦ 1897), ἀρχικὰ στὸ Λονδῖνο καὶ στὴν συνέχεια στὸ Παρίσι, ὅπου διέμεινε γιὰ πολλὰ χρόνια. Ἡ ἐπαφή του μὲ πολλοὺς Εὐρωπαίους λογίους εὐνόησε τὴν δράση του καὶ τὴν ἐπίτευξη τοῦ στόχου του, ποὺ ἦταν νὰ προβάλει (ὄχι ὡς ἐπίσημος φορέας τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, ἀλλὰ ὡς ἄτυπος πρεσβευτὴς) τὶς θέσεις τῆς Ἑλλάδας στὰ μεγάλα ἐθνικὰ ζητήματα καὶ τὰ ἑλληνικὰ γράμματα στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερικὴ ˗σὲ μία ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία τὸ ἑλληνικὸ κράτος εἶναι ἀκόμη ὑπὸ διαμόρφωση. Μὲ δημοσιεύματα σὲ ἐφημερίδες, περιοδικὰ καὶ μὲ ἄλλες ἐκδόσεις στόχευε στὴν ἐπιρροὴ τῆς κοινῆς γνώμης τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν γιὰ μία θετικὴ ἀποτίμηση τῆς ἐξέλιξης τῆς Ἑλλάδας. Ἔλπιζε ὅτι ἡ κοινὴ γνώμη θὰ μποροῦσε νὰ ἐπηρεάζει καὶ τὶς εὐρωπαϊκὲς κυβερνήσεις στὶς ὅποιες ἀποφάσεις τους, πρὸς ὄφελος τῶν ἑλληνικῶν θέσεων.

 

Λεπτομέρειες Βιβλίου

Βάρος 1130 g
Διαστάσεις 17 × 24 cm
Ἀριθμὸς Ράχης Βιβλίου

Χρονολογία Ἐκδόσεως

ISBN

Σελίδες

Συγγραφέας

Χαράλαμπος Κωνσταντέλλιας

Εκδότης

ΣΩΒ

Ξεφυλλίστε το